Skip to content

Oznaka: ljudskih

Diplomacija ljudskih resursa

Upravljanje ljudskim resursima nije uvijek ili samo uručenje darova. Ponekad se moraju isporučiti loše vijesti. Ovdje ne razmišljamo o lošim vijestima kao u "Otpušteni ste", u kojoj je veza okončana. Razmislite umjesto "niste dobili promociju" ili "nećemo financirati trening u vašem slučaju." To ponekad pomaže da se otpusti barem dio krivice u takvim slučajevima. Na […]

Read more

Izrada strategije ljudskih resursa

Izrada strategije organizacije za ljudske resurse započinje osnovnim pitanjima koja se tiču ​​kako će se strukturirati zaposlenost, koja će se poticati korporativna kultura, kako će se karijera odvijati u organizaciji, kakvi će se zaposlenici tražiti i tako dalje. Unutar ove opće kategorije zadataka ubrajamo strategiju ljudskih resursa na razini cijele organizacije i prilagođavanje te strategije […]

Read more

Načela planiranja ljudskih resursa

Dobro planiranje ljudskih resursa mora se temeljiti na načelima i radnjama koji su istaknuti u donjem članku. U praktičnom svijetu, vanjski savjetnik za ljudske resurse ili agencija za zapošljavanje igra važnu ulogu u planiranju osnovnih zahtjeva za ljudskim resursima. 1. Planiranje ljudskih resursa mora se konačno integrirati u ostala područja strategije i planiranja organizacija. 2. […]

Read more

Rezultati istraživanja ljudskih resursa

Ljudski kapital i rezultati koji kvantificiraju ljudske resurse – Ono što se mjeri mjeri se i učini Započnimo s uobičajenim pitanjem današnjih krugova politički korektnih HR mislilaca. "Trebamo li prekinuti s HR?" ovo je blesavo pitanje i besmislena rasprava. Naravno da bismo trebali odustati od HR-a – ako ne postigne vrijednost i usporava rad. Naravno […]

Read more

Društveni učinci smanjivanja ljudskih resursa

Skup problematičnih pitanja odnosi se na utjecaj smanjivanja veličine na lokalnu zajednicu. Smanjenje, posebno fokusiranih otpuštanja velikih korporacija (koje, recimo, vode do zatvaranja čitavog objekta), može imati pogubne posljedice na lokalnu zajednicu. Kao ekstremni primjeri, postoje slučajevi seoske zajednice koji jednostavno nestaju nakon zatvaranja lokalnog mlinica ili mina. Ova se razmatranja očito moraju uzeti u […]

Read more