Skip to content

Oznaka: bave

Pojednostavljeni plan za upravljanje krizama za ljude koji se bave ljudskim potencijalima

Često se službe za ljudske resurse pozivaju na pokretanje kada je poremećen životni ciklus organizacije. Iako mnogi stručnjaci za ljudske resurse rješavaju svakodnevne krize, većina ih nema sa stvaranjem plana upravljanja kriznim situacijama. Upravljanje krizama nije jednostavno, u najmanju ruku, imajte na umu sukstapoziciju i ironiju naslova ovog članka na stvarnu zastrašujuću zadaću rješavanja krize […]

Read more